Sunday, September 30, 2012

Hal Tentang persembahan

Hello there...!! Today went to church for Sunday service. Tapi yang pimpin hari ni team dari SIB Klang, dan yang bawa Firman Tuhan ialah Pastor John Sigar. Firman Tuhan yang disampaikan hari ni sangat baik. Tajuknya 'Persembahan". Ada 3 hal tentang persembahan yang sempat sya catat untuk hari ni;

  • Persembahan adalah tanda pengakuan kita kepada Tuhan
Roma 10:9-10
"Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahawa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan."

  • Persembahan adalah tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan
Mazmur 67:6-7
6: "Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu"
7: "Tanah telah memberi hasilnya; Allah, Allah kita, memberkati kita."

- mengucap syukur tidak mengubah Allah tapi mengubah diri kita sendiri

  • Persembahan adalah tanda percaya kepada Tuhan
2 Korintus 9:8
"Dan Allah sanggup melimpahkan segala hasil karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu  dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan."


No comments:

Post a Comment